Datum objave: 23.02.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA  PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2- (II), v OE Tajništvo - Finančno računovodska služba, za določen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden)

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017103,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Šifra naziva: /
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, predvidoma 2 leti, zaradi začasno povečanega obsega dela (uvedba APISA)
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Predviden nastop dela: 1. 5. 2022

 Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ALI
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ALI
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske ali družboslovne smeri

 Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • zaželeno je poznavanje sistema SAP

Delovne izkušnje: 3 leta ustreznih delovnih izkušenj  

Opis delovnega mesta:   

Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju,
 • izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • vodenje glavne knjige in pomožnih evidenc
 • usklajevanje kontov glavne knjige in pomožnih knjigovodskih evidenc
 • knjiženje poslovnih dogodkov v glavni knjigi in pomožnih knjigah
 • samostojno vodenje analitičnega knjigovodstva osnovnih sredstev
 • samostojno vodenje registra osnovnih sredstev
 • obračun letne amortizacije
 • priprava podlage za inventuro
 • samostojno spremljanje in kontrola saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • spremljanje in kontrola stanj ter pomoči pri izdelavi finančnih poročil
 • pomoč pri vodenju davčnih evidenc
 • priprava, nadzor in evidentiranje knjigovodskih listin
 • tekoče spremljanje in izvajanje zakonodaje na širšem delovnem področju
 • odgovarjanje na ažurni tok informacij in dokumentacije
 • sodelovanje z ostalimi strokovnimi službami
 • skrb za arhiviranje in hrambo dokumentacije na svojem delovnem področju
 • izterjava dolgov
 • samostojno opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Datum objave: 23. 2. 2022

Rok za prijavo: do vključno 5. 3. 2022  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:  

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo 
Kadrovska služba – za razpis
Zoisova cesta 12
1000 Ljubljana