Datum objave: 24.02.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA  

Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:  

1.   Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 (I) v Službi za raziskovalno dejavnost na Tajništvu UL  Medicinske fakultete,  s polnim delovnim časom za nedoločen čas  

2.  Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) 
 • znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti, znanje angleškega jezika
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • poskusno delo 3 meseci

3.     Kratek opis del in nalog: 

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • sodelovanje pri prijavi tujih raziskovalnih projektov – evropskih in drugih mednarodnih ter projektih strukturnih skladov 
 • potrjevanje stroškov in prihodkov ter vodenje in kontrola namenske porabe sredstev za tuje raziskovalne projekte
 • izdelava finančnih poročil in priprava podatkov za ostala poročanja za tuje raziskovalne projekte
 • sodelovanje pri prijavi, vodenje stroškov in prihodkov ter priprava dokumentacije za bilateralne in COST projekte
 • sodelovanje pri prijavi, vodenje stroškov in prihodkov, kontrola namenske porabe sredstev ter priprava dokumentacije za raziskovalne projekte, financirane s strani ministrstev
 • sodelovanje pri prijavi na ARRS razpise, vodenje stroškov in prihodkov, kontrola namenske porabe ter priprava dokumentacije za raziskovalno opremo (pakete), OSIC, znanstveno literaturo, znanstvene sestanke in monografije
 • mesečno usklajevanje prometa z glavno knjigo in priprava podatkov za finančno-računovodsko službo

 4.  Rok za prijavo: 8 dni, od 24.2.2022 do 4.3.2022  

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali dekanat@mf.uni-lj.si.