Datum objave: 24.02.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana


Razpisano delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) v kadrovski službi

 • Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OJ68689
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017935,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Predviden začetek dela: predvidoma 01.05.2022
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • Delovne izkušnje: 4 leta,
 • Poskusno delo: 3 mesece.

1. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri,
 • aktivno znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP) – v kolikor izbrani kandidat izpita nima opravljenega, ga je dolžan opraviti v 6 mesecih od začetka zaposlitve.

2. Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • organiziranje, razporejanje in vodenje dela na svojem delovnem področju 
 • nadzor in koordinacija dela drugih delavcev 
 • sodelovanje in usklajevanje nalog službe 
 • izvrševanje in nadzorovanje sklepov organov članice ali univerze 
 • koordinacija in vodenje postopkov za članico ali univerzo 
 • podajanje predlogov rešitev, priprava dokumentov, spremljanje potekov postopkov področne službe 
 • oblikovanje zapisnikov 
 • svetovanje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega 

Podrobnejši opis:

 • vodenje, spremljanje in izvajanje projektnih aktivnosti na kadrovskem področju
 • skrb za nadgradnjo kadrovsko informacijskega sistema in drugih vsebinsko povezanih sistemov
 • skrb za optimizacijo delovnih procesov v kadrovski službi
 • opravljanje informacijsko svetovalnega dela z zunanjimi in notranjimi uporabniki, vodenje razvojnih in drugih kadrovskih aktivnosti v povezavi z vpeljavo novih HR postopkov
 • organiziranje, razporejanje in vodenje dela na kadrovskem področju
 • priprava dokumentov in poročil iz svojega delovnega področja (kadrovski načrt, uresničevanje kadrovskega načrta, sistematizacija UL FMF…)
 • priprava podatkov iz kadrovskega področja za finančni načrt fakultete
 • nadziranje in spremljanje izvajanja kadrovskih postopkov zaposlovanja, urejanje pogodbenih razmerij (priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov h pogodbam)
 • vodenje evidenc in priprava poročil v skladu z zahtevami dela
 • poznavanje zakonodaje s kadrovskega področja 

3.Datum objave: 24.02.2022  

4.Rok za prijavo: 10 dni, do 06.03.2022   Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si.

K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).   Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Velesa Mrak

Telefonska številka: 01 4766-563

E-mail: razpis@fmf.uni-lj.si