Datum objave: 04.03.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana  

1.    Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VI

 • Šifra delovnega mesta: J036018
 • Tarifni razred: VI

2.    Trajanje in začetek zaposlitve, poskusno delo:

 •  določen čas s polnim delovnim časom (za čas nadomeščanja odsotnega delavca)
 •  Poskusno delo: 3 mesece.

3.     Pogoji za opravljanje dela:

 • višja strokovna izobrazba tehnične smeri
 • višješolska izobrazba (prejšnja) tehnične smeri
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
 • Komunikativnost, organizacijske sposobnosti

4.      Kratek opis dela in nalog:

 • Tehnični posli pri praktičnem pouku na gledališkem oddelku: skrb za ureditev prostorov, skrb za izposojo scene, kostumov, rekvizitov, itd., čiščenje in vračanje kostumov pri produkcijah, dežurstvo pri glavnih vajah, generalkah in produkcijah, sodelovanje pri gostovanjih AGRFT in posli transporta,
 • Skrbi za izvedbo produkcij v vseh štirih letnikih in vodi ustrezne evidence porabe sredstev za produkcije po letnikih,
 • Opravlja odrska dela pri produkcijah,
 • Skrb za vsakodnevno jutranjo pripravo predavalnic,
 • Priprava prostora za seje organov,
 • Nabava oz. sodelovanje pri nabavi rekvizitov, kostumov in scenskih elementov,
 • Administrativni posli po nalogu predstojnika gledališkega oddelka oz. tajnika akademije,
 • Nabava osnovnih sredstev,
 • Vodenje evidence reverzov osnovnih sredstev in dodeljevanje inventarnih številk,
 • Likvidacija računov,
 • Sodelovanje pri letnem in občasnem popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
 • Vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto,
 • Izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca,
 • Stalno nadzira da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu,
 • Opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5.   Datum objave: 4. 3. 2022  

6.   Rok za prijavo: 8 dni od objave, do 11. 3. 2022  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana (lahko tudi preko elektronske pošte, email: dekanat@agrft.uni-lj.si.).  

7. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič

Telefonska številka: 01/ 251 04 12

E-mail: dekanat@agrft.uni-lj.si