Datum objave: 03.03.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Veterinar specialist IX na Kliniki za male živali (šifra DM: J019006)  

Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat znanosti veterinarske smeri.
 • Izpolnjevanje pogojev za pridobitev licence (opravljen državni izpit)
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
 • Znanje uporabe računalnika.
 • Znanje enega tujega jezika.
 • 5 let delovnih izkušenj

Trajanje zaposlitve: za določen čas do 31. 12. 2027, trimesečno poskusno delo, IX. tarifni razred, krajši delovni čas (20 ur tedensko).  

Kratek opis dela in nalog delavca:

 • pripravlja predloge plana in poročila
 • vodi, usklajuje, načrtuje  in usmerja in izvaja strokovno, razvojno in operativno delo 
 • skrbi za gospodarnost in finančno poslovanje 
 • skrbi za akreditacijske postopke, kjer je to potrebno in izvajanje postopkov v skladu z internimi akti
 • izvaja ukrepe za varno in zdravo delo delavcev 
 • skrbi za osebno varovalno opremo delavcev 
 • spremljanje informacij in novosti na svojem strokovnem področju,
 • svetovanje drugim delavcem,
 • nadzor in koordinacija dela drugih delavcev
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega

Rok za prijavo: do vključno 8. 3. 2022.  

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Veterinarska fakulteta, Kadrovska služba, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana ali na el. naslov: kadrovska.sluzba@vf.uni-lj.si   

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod registrsko številko OJ86632.     

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Irma Jesenovec
Telefonska številka: 01 47 79 389
E-mail: kadrovska.sluzba@vf.uni-lj.si