Datum objave: 21.03.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale   

1. Razpisano delovno mesto:


ASISTENT ZA PODROČJE  Biotehnologija 

 • Šifra DM: asistent ( D010001) m/ž
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Plačna podskupina: D
 • Trajanje zaposlitve: določen čas - nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve: junij 2022
 • Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:  

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) / magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ali biotehniške/naravoslovne smeri  
 • izvolitev v naziv asistent za področje Biotehnologija oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv asistent za področje Biotehnologija (pogoji so: povprečna ocena izpitov in vaj najmanj prav dobro 8, ocena diplomskega dela najmanj prav dobro 8, sposobnost za strokovno in znanstveno delo, dokazilo o obvladovanju vsaj enega svetovnega jezika)

V primeru, da  kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne  pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in  skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti, 
 • znanja za uporabo  računalniških orodij , 
 • inovativnost, 
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  (študentov)
 • aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih (seminarji, predavanja, terenske vaje),
 • sodelovanje pri vodenju študentskih diplomskih nalogah (prve in druge stopnje)
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  do 11. 04. 2022  

isne vloge z življenjepisom z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov : UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana ali pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si.  

5. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Mojca Dermastja

Telefonska številka:  01 320 38 01