Datum objave: 24.03.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana  

1. Razpisano 1 (eno) delovno mesto: RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM (H018003)  

Zaposlitev za določen čas od predvidoma 11. 4. 2022 do 31. 8. 2023, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.  

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) elektrotehnika,
 • magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehnika;

Funkcionalna znanja: inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;  

Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno in strokovno delo,
 • sodelovanje na projektnih sestankih,
 • priprava poročil,
 • sodelovanje pri izdelavi arhitekturne rešitve ONTOCHAIN,
 • tehnično in administrativno delo na projektu EUROPEAN SOFTWARE SKILLS ALLIANCE,
 • razvoj testnega okolja,
 • sodelovanje pri diseminaciji,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 29. 3. 2022  

5. Prijava:   Kandidati naj v prošnji priložijo:

 • življenjepis,
 • dokazilo o izobrazbi.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »RAZMAG_LPT«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Mateja Ravnik

Tel.: 01/4798-114

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si