Datum objave: 25.03.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST  

Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto: - ponovitev razpisa    

1.   Razpisano delovno mesto: Strokovni delavec V na Inštitutu za sodno medicino, s polnim delovnim časom za nedoločen čas  

2.  Pogoji za opravljanje dela: 

 • srednja splošna ali strokovna izobrazba družbenih ali poslovnih ved
 • komunikativnost, znanja za uporabo računalniških programov (Word, Excel)
 • dobro znanje strojepisja (desetprstno slepo tipkanje)
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj 
 • poskusno delo 2 meseca

3.     Kratek opis del in nalog: 

 • opravljanje dela na ožjih strokovnih področjih
 • opravljanje tehnično administrativnih del (pisanje zapisnikov, priprava poročil, fotokopiranje)
 • spemljanje in izvajanje enostavnejših postopkov povezanih s področjem dela 
 • vodenje raznih kartotek , evidenc in poslovanja
 • priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv in dokumentacije
 • arhiviranje dokumentacije
 • obveščanje in informiranje 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta in nalog po nalogu vodje

Zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva lahko predstojnik inštituta odredi, da zaposleni na tem delovnem mestu opravljajo dežurstvo, kot to predvideva Pravilnik o delovnem času delavcev UL MF.  

4.  Rok za prijavo: 14 dni od 25. 3. 2022 do 8. 4. 2022

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana/dekanat@mf.uni-lj.si.   

5. Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Tomaž Zupanc, telefon 01 543 77 7200