Datum objave: 28.03.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana objavlja prosto delovno mesto:  

RAZISKOVALEC (H017004) na Katedri za gradbeno informatiko za določen čas do 31. 3. 2024 in s polnim delovnim časom.  

1. Pogoji za opravljanje dela:

  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smer arhitektura ali gradbeništvo
  • aktivno znanje angleškega jezika
  • izkušnje s projektiranja in izvedbe projektov, uporaba BIM, interes za razvoj kompetenc za projektiranje z BIM ter prenovo stavb
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost organizacijske sposobnosti
  • poskusno delo 3 mesece

2. Kratek opis dela in nalog:

  • raziskovalno  delo na projektu H2020 SEEtheSkills
  • sodelovanje z naročniki  raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavah 
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
  • možno sočasen podiplomski študij

3. Rok za prijavo:   

4. Datum objave: 28. 3. 2022, rok za prijavo: 15 dni, do 12. 4. 2022.   

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov:  kadri@fgg.uni-lj.si.  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja Progar

Telefonska številka: 47 68 510

E-mail: mateja.progar@fgg.uni-lj.si