Datum objave: 06.04.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: TEHNIČNI DELAVEC III (J033021) ali ČISTILKA II (J032001) - M/Ž, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom  

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta TEHNIČNI DELAVEC III: 

 • Nižja poklicna izobrazba;
 • Vestnost, natančnost, urejenost in odgovornost;
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
 • Poskusno delo: 1 mesec

1.1 Opis dela in nalog:

 • čiščenje prostorov stavbe (v najširšem pomenu)
 • zaklepanje vhodnih vrat, zapiranje oken v prostorih
 • čiščenje zunanjost stavbe in vzdrževanje okolice stavbe (parkirišča, parki)
 • opravljanje receptorskih del v času nadomeščanja 
 • varovanje in ščitenje premoženje stavbe in okolice
 • informiranje in usmerjanje obiskovalcev
 • vodenje evidence obiskovalcev in uporabnikov stavbe
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu vodje

  2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta ČISTILKA III:

 • Popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe (končana osnovna šola);
 • Vestnost, natančnost, urejenost in odgovornost;
 • Delovne izkušnje: /
 • Poskusno delo: 1 mesec

2.1 Opis dela in nalog:

 • čiščenje prostorov stavbe (v najširšem pomenu)
 • zaklepanje vhodnih vrat, zapiranje oken v prostorih
 • čiščenje zunanjosti stavbe in vzdrževanje okolice stavbe (parkirišča, parki)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje

3.  Rok za prijavo: do 19. 4. 2022  

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si ali po pošti na naslov Večna pot 113, 1000 Ljubljana. UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta  

4. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Urša Majerčič

Telefonska številka: +386 1 479 84 34

E-mail: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si