Datum objave: 12.04.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    STROKOVNI DELAVEC VII/1-0, Šifra DM: J017131 (M/Ž) v Tehnično vzdrževalni službi, M/Ž         

Registrska številka objave na ZRSZ: OK88979  

2. Pogoji za opravljanje dela:   

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri ali družboslovne smeri 
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri ali družboslovne smeri 
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri ali družboslovne smeri 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri ali družboslovne smeri 
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje predpisov s področja varstva pri delu in požarne varnosti
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

3. Kratek opis dela in nalog:  

Splošni opis:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela 
 • izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela 
 • vodenje raznih kartotek , evidenc, zapisov 
 • priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
 • obveščanje in informiranje 
 • spemljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

Podrobnejši opis:

 • redna vzdrževalna dela prostorov in opreme, zunanjih funkcionalnih površin, počitniških objektov in energetskih vodov v objektih (vodovod, kanalizacija, ogrevanje, prezračevanje, elektroinštalacije, računalniško omrežje, oprema predavalnic, telefonija, dvigala, …),
 • sodelovanje ter usklajevanje dela z drugimi enotami in s pogodbenimi izvajalci del pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja,
 • izvajanje tehničnega dela in sodelovanje pri pripravi in montaži strojev in naprav,
 • izvajanje tehničnega nadzora, vzdrževanja in popravila v skladu s specifikacijami in navodili za vse pripadajoče stroje, naprave in objekte,
 • izvajanje nalog, ter vodenje evidenc s področja varstva pri delu in požarne varnosti, 
 • pomoč pri usposabljanju drugih delavcev za varno delo in varstvo pred požarom,
 • pomoč pri nadzoru nad izvajanjem ukrepov za varno delo, požarno varnostjo in varstvo okolja,
 • urejanje dokumentacije službe, priprava analiz, poročil in dokumentacije službe.

4. Rok za prijavo: od 12.04.2022 do 22.04.2022  

Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila o izobrazbi.   Kandidat lahko vlogo posreduje na e-mail: anja.novak@fs.uni-lj.si  

5. Delovno razmerje:    Določen čas do 31.05.2024 s polnim delovnim časom (40 ur / teden), 3 – mesečna poskusna doba.   

Zaposlitev predvidoma maj 2022.    

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:    

  Ime in priimek: Anja Novak     

Telefonska številka: 01 4771 140    

E-mail: anja.novak@fs.uni-lj.si  

7. Kontaktna oseba na članici za informacije v zvezi z delovnim mestom:        

Ime in priimek: Vincenc Tomc     

Telefonska številka: 01 4771 641