Datum objave: 13.04.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno   

1.   Razpisano delovno mesto:  Samostojni analitik v laboratorijski medicini na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas    

2.  Pogoji za opravljanje dela: 

 • doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje)
 • obvladovanje dela z računalnikom, aktivno znanje angleškega jezika, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj
 • poskusno delo 4 mesece

K odzivu na razpis vabimo zlasti kandidate, ki imajo:

 • zanimanje za raziskovalno delo in dolgotrajnejše izkušnje iz specialističnih področij medicinske biokemije ali genetike ali mikrobiologije ali imunologije;
 • zanimanje za razvoj in izvedbo najsodobnejših, molekularno genetskih raziskav na področju mikrobiologije in imunologije, sodelovanje z raziskovalci v raziskovalnih programih in vodenje novih, domačih ali mednarodnih raziskovalnih projektov.

3.     Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:  

 • skrb za strokovni napredek laboratorija, uvajanje in odobravanje novih ali spremenjenih postopkov v laboratoriju;
 • načrtovanje, vodenje in usklajevanje dela in postopkov sistema kakovosti v laboratoriju;
 • opravljanje drugih del in nalog, ki ustrezajo izobrazbi in izkušnjam, v skladu z navodili nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • vodenje in odgovornost za strokovno-zdravstveno, organizacijsko-tehnično in raziskovalno dejavnost laboratorija;
 • sodelovanje z naročniki preiskav in svetovanje v zadevah s področja dejavnosti laboratorija;
 • skrb za prenos znanja na sodelavce v laboratoriju in sodelavce na inštitutu;
 • uveljavljanje laboratorija izven inštituta;
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju in nudenje potrebnih vzorcev iz svojega laboratorija za izvedbo pouka;
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika inštituta in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta;
 • opravljanje drugih nalog po odredbi in pooblastilu predstojnika inštituta;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 60 dni, od 13. 4. 2022 do 12. 6. 2022.  

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali dekanat@mf.uni-lj.si.