Datum objave: 21.04.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    RAZISKOVALEC, H017004  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

  • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
  • univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri 
  • aktivno znanje angleškega jezika
  • veljavna izvolitev v naziv asistent – raziskovalec, lahko tudi pedagoški naziv asistent

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

3. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 21. 4. 2022 do 25. 4. 2022

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi: Excel, Word, MAXQDA  

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost znanje kvalitativnega raziskovanja (zbiranje in analiza podatkov s sodobno programsko opremo) znanje s področja socialnega marketinga izkušnje z raziskovanjem z zdravjem povezanega vedenja mladine

7. Delovno razmerje: določen čas do 15. 11. 2022 (čas trajanja projekta) krajši delovni čas – 90 % oz. 36 ur/teden  zaposlitev predvidoma v maju 2022

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si