Datum objave: 21.04.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVAPROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) v Finančno-računovodski službi, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • šifra delovnega mesta: J017103,
 • plačna podskupina: J1,
 • tarifni razred: VII/2, 
 • šifra naziva: 0,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 
 • poskusno delo: 3 mesece, 
 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri.  

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • znanje dveh tujih jezikov,
 • znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, napredno znanje Excel-a in SAP-a (slednji ni obvezen, predstavlja pa prednost)),
 • delovne izkušnje: 3 let,
 • poznavanje predpisov področja,
 • zanesljivost, natančnost in organiziranost pri izvajanju nalog,
 • fleksibilnost,
 • razvite komunikacijske veščine,
 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanost.

4. Opis dela in nalog:

 • kontiranje in knjiženje poslovnih dogodkov v modulu nabave in prodaje,
 • knjiženje transakcijskega računa, blagajne in evidenčno knjiženje,
 • obvladovanje nabavnega procesa in internih naročil,
 • obvladovanje prodajnega procesa in fakturiranja,
 • izvajanje plačilnega prometa,
 • DDV obračun,
 • skrb za saldakontne evidence in izterjava zapadlih terjatev,
 • samostojni obračun in izplačilo plač in drugih prejemkov ter izdatkov zaposlenih, vključno z samostojnim obračunavanjem in izplačevanjem avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb ter samostojno obračunavanje in izplačevanje potnih nalogov,
 • analiza podatkov o plačah in ostalih izplačilih ter priprava podatkov za vodstvo,
 • priprava in posredovanje vseh potrebnih podatkov o plačah in ostalih izplačil pristojnim inštitucijam,
 • skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela,
 • tekoče spremljanje in izvajanje zakonodaje na svojem področja dela,
 • opravlja druga dela, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.

5. Datum objave: 21. 4. 2022  

6. Rok za prijavo: 5. 5. 2022  

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »FRS-Ime Priimek«.  

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

7. Kontaktna oseba na članici:

Mateja Ravnik

E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si