Datum objave: 06.05.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:  

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za pravne zadeve

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas 
 • Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri 
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • poznavanje predpisov področja
 • osnovno poznavanje dela z računalnikom
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

2. Opis dela in nalog: 

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

3. Podrobnejši opis: 

 • samostojno in v skladu s pravili stroke opravlja naloge na svojem delovnem področju,
 • sodeluje pri pripravi oz. pripravlja splošne in posamične akte univerze
 • sodeluje pri pripravi oz. pripravlja gradiva za seje Statutarne komisije, Komisije za pritožbe študentov, Disciplinske komisije II. stopnje za študente in drugih komisij, ki sodijo v delokrog službe
 • nudi strokovno pomoč organom in delovnim telesom (organov) univerze
 • nudi strokovno pomoč službam na rektoratu
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenih.

4. Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred (1.670,94 EUR bruto).  

5. Rok za prijavo:  6. 5. 2022 – 20. 5. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov rektorat@uni-lj.si.