Datum objave: 05.05.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 Članica: UL FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož  

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-0 

 • Šifra DM: J017101 (m/ž) v knjižnici
 • Število razpisanih del mest: 1
 • Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

1. Pogoji za opravljanje dela

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska univerzitetna (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2.bol. stopnja), družboslovne ustrezne smeri.
 • eno leto ustreznih delovnih izkušenj 
 • aktivno znanje enega tujega jezika (pretežna in aktivna uporaba angleščine),
 • znanja za uporabo računalniških programov (spletne aplikacije in napredno znanje računalniških programov,
 • poznavanje predpisov področja,
 • komunikativnost, strokovni izpit iz bibliotekarstva, usposobljenost za delo z knjižničnimi računalniškimi programi, 
 • •organizacijske sposobnosti.

2.Kratek opis dela in nalog:  

Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela in naloge na svojem delovnem področju,
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • administrativno vodenje dela, informacijsko svetovalno delo, priprava in zbiranje podatkov, 
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

- vodil in nabavljal knjižnično gradivo, pripravljal in izposojal gradivo, opremljal in vzdrževal gradivo, strokovno obdeloval in hranil knjižnično gradivo, posredoval in vodil  izposojo knjižničnega gradiva, posredoval informacije, ter opravlja tudi naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu vodje knjižnice, tajnika in dekana.  

3.Rok za prijavo: 15 dni, od 05.05.2022 do 24.05.2022    Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.  

4.Kontaktna oseba na članici:

Barbara Ambrožič

05 67 67 310

E- mail: dekanat@fpp.uni-lj.si