Datum objave: 12.05.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto ASISTENT, šifra DM: D01001 za področje biostatistika in biometrika na Oddelku za agronomijo (M/Ž) za nedoločen čas  

Šifra delovnega mesta: D010001 ( M/Ž )

Število razpisanih delovnih mest: 1

Tarifni razred: VII/2 ali VIII ali IX

Plačna podskupina: D

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom, začetek 1. 10. 2022

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)/ magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri

ali

 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja )/magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri

ali

 • doktorat znanosti ( prejšnji )/doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za biostatistiko in biometriko
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), 
 • zahtevnejša uporaba računalniških orodij (Excel, programsko okolje R), 
 • smisel in praktično znanje s področja statističnega svetovanja na področju biotehnoloških in bioloških ved.

2. Kratek opis dela in nalog

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih kot je priprava študijskega gradiva,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju strok.

3. Rok za prijavo: 14 dni od objave, 11. 5. 2022 do vključno 25. 5. 2022.  

Vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si.   

4. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tea Kuzman, telefonska številka: 01/320-3101, e- pošta: tea.kuzman@bf.uni-lj.si