Datum objave: 16.05.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo


VISOKOŠOLSKI SODELAVEC - ASISTENT D10001 (Ž/M)  

Delovno mesto razpisujemo za določen čas dveh let s polovičnim delovnim časom, poskusno delo traja  3 mesece.   Čas nastopa dela: po dogovoru, ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje politologija, če kandidat ustreznega naziva še nima. 

  1.   Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:

- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali  magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat (tretja bolonjska stopnja) s  področja politologije,

- veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani, in sicer asistent za področje politologija oz. izpolnjevanje  pogojev za izvolitev v ta naziv po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih  delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe)  (predvsem: povprečna ocena študija vsaj 8, ocena zaključnega dela na študiju vsaj 8, sposobnost za  strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika, na zahtevo, dolžan o tem predložiti dokazilo  institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil). V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na  delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v  primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za  priznanje naziva; Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani.

- Poleg tega od kandidata pričakujemo znanje slovenščine na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir  za jezike (CEFR), smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine in zmožnost animiranja v  klasičnem in v e-okolju.  

2.    Asistent na fakulteti pripravlja in vodi teoretske, praktične in druge oblike vaj oz. usposabljanja študentov  ter opravlja nadzor pri preverjanju znanja; opravlja znanstveno-raziskovalno delo in sodeluje pri ostalih  dejavnostih, vezanih na pedagoško, znanstveno raziskovalno delo in prenos znanja na področju stroke.  Asistent je odgovoren za nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo  pedagoškega in raziskovalnega dela, sodeluje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško, znanstveno  raziskovalno delo in prenos znanja na področju stroke, skrb za varno delo delavcev in študentov ter opravlja  še druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.  Asistent bo vodil vaje pri predmetih s področja politologije.  

3. Nudimo ustvarjalno delovno okolje, urejen delovni prostor, sodobno delovno opremo, parkirno mesto v  parkirni hiši, gibljiv delovni čas in pogoje za nadaljnji osebni in strokovni razvoj.   

4. Kandidati se lahko prijavijo do vključno 19. 5. 2022, na elektronski naslov ks@fu.uni-lj.si.

K prijavi  je treba priložiti življenjepis ter dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.  

5. Kontakt:

Mateja D. Murgelj, tel. št. 01 5805 560; e-naslov: ks@fu.uni-lj.si