Datum objave: 18.05.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

 1. Razpisano delovno mesto:  Asistent z doktoratom (šifra DM H019001) – m/ž

Delovno mesto razpisujemo za določen čas 7,13 mesecev (predvidoma od 28.05.2022 do 31.12.2022) s polnim delovnim časom (40 ur/ teden) in 3-mesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba s področja »Naravoslovje, matematika in statistika« ali s področja »Tehnika«:

  • doktorat znanosti (prejšnji) oz.
  • doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja).

Veljavni habilitacijski naziv: asistent – raziskovalec ali asistent ustreznega  habilitacijskega področja. Kandidat/ka izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat/ka v času prijave nima veljavnega zahtevanega habilitacijskega naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev za izvolitev v naziv. V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi mora pridobiti zahtevani naziv najkasneje v roku 4 mesecev od datuma nastopa.  

Delovne izkušnje : 1 leto  

Zaželene so izkušnje z raziskavami mikroorganizmov in zunaj celičnih veziklov ter izkušnje z metodami masne spektrometrije in pretočne citomertije. 

3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (v okviru ARRS projekta »Optimizacija s trombociti in zunajceličnimi vezikli avtologne krvne plazme za zdravljenje pooperativnih ran v otorinolaringologiji« (akronim programa: šifra projekta: J3-3066),  
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: 3 dni (od 18.05.2022 do 23.05.2022)  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom/ko, ki izpolnjuje navedene pogoje za zasedbo delovnega mesta.   Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov urska.tomazin@zf.uni-lj.si 

5. Kontaktna oseba na članici:    

Ime in priimek: Urška Tomažin Goričar    

Telefonska številka:01/ 300 -11- 66    

E-mail: urska.tomazin@zf.uni-lj.si