Datum objave: 19.05.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: Asistent za področje javnega zdravstva - področje zdravstvenega varstva v izjemnih razmerah in prve pomoči (D010001)   Delovno mesto razpisujemo za določen čas od 1.10.2022 do predvidoma 15.7.2023 (nadomeščanje odsotne delavke), s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.  

2. Pogoji za opravljanje dela: Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

Veljavni habilitacijski naziv: asistent za področje javnega zdravstva   Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih, 
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme, 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum pričetka dela: 1.10.2022

  5. Rok za prijavo: 15 dni (od 19.5.2022 do 3.6.2022)  

6. Kontaktna oseba na članici:    

Ime in priimek: Ema Rebernik    

Telefonska številka:01/ 300 -11-25  

  E-mail: ema.rebernik@zf.uni-lj.si