Datum objave: 25.05.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 (J037003) M/Ž na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje, smer unikatno oblikovanje          

Delovno mesto se razpisuje za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (73%).   

Predviden začetek dela: 1. 9. 2022. Poskusno delo traja 3 mesece.

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) tehniške ali druge ustrezne smeri; visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) tehniške ali druge ustrezne smeri; visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) tehniške ali druge ustrezne smeri; visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) tehniške ali druge ustrezne smeri
 • poznavanje in obvladovanje postopkov izdelave kalupov za steklo in keramiko
 • poznavanje in obvladovanje postopkov obdelave stekla 
 • izkušnje z delom na strojih za hladno obdelavo stekla
 • izkušnje z delom s keramiko
 • samoiniciativnost, organiziranost, odgovornost
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti, sposobnost za delo v skupini
 • znanja za uporabo osnovnih računalniških programov
 • znanje tujega jezika
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

2. Opis dela in nalog (iz opisa delovnega mesta):

 • priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
 • sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
 • organizacija popravil in vzdrževanja delovnih priprav
 • nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
 • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
 • izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca
 • stalno nadzira da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu
 • pomoč študentom pri ateljejskem delu – tehnična podpora za izpeljavo naloge
 • skrb za varnost pri delu in red v delovnih prostorih
 • skrb za izboljševanje delovnih pogojev za študente
 • delo na projektih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

3. Rok za prijavo: 10 dni, do 4. 6. 2022  

Kandidati naj prijave skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo na naslov: ks@aluo.uni-lj.si Delovno mesto je objavljeno na ZRSZ pod registrsko številko OL97702. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  UL ALUO si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.  

4. Kontaktna oseba na članici: Nina Gršič, kadrovska služba