Datum objave: 01.06.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) (m/ž) (šifra DM: J017104) na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik na Filozofski fakulteti za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri ali
 • visokošolska unvierzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri ali 
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri;
 • znanje enega tujega jezika;
 • znanja za uporabo računalniških programov;
 • poznavanje predpisov področja, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

3. Poskusno delo: 3 mesece.  

4. Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju;
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja;
 • administrativno vodenje dela;
 • informacijsko-svetovalno delo;
 • priprava in zbiranje podatkov;
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja;
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • organizira redne, izredne in individualne izpitne roke za program Izpitni center (IC);
 • samostojno opravlja organizacijska dela, kot so naročanje, izdaja računov in potrdil za udeležence izpitov na IC;
 • opravlja informacijsko-svetovalno delo za program IC (delo z ranljivimi skupinami);
 • organizacijsko sodeluje na izpitih in soorganizira seminarje za izvajalce izpitov;
 • pripravlja in zbira podatke, arhivira in vodi bazo podatkov IC;
 • sodeluje z zunanjimi izvajalci izpitov (pripravlja letne pogodbe in gradivo za njihove roke);
 • za udeležence izpitov pripravlja potrdila o uspehu;
 • pripravlja postopke v zvezi s pritožbami;
 • sodeluje z upravnimi enotami in drugimi organi;
 • piše zapisnike sej programa IC, ureja prejeto in oddano pošto IC, vodi arhiv IC ter nabavlja pisarniški material za potrebe IC;
 • nadzoruje stroške in porabo sredstev na svojem delovnem področju;
 • sodeluje pri organizacijskih delih posameznih projektov, ki se izvajajo v IC;
 • uvaja nove strokovne delavce IC in študente za administrativno-organizacijsko delo;
 • koordinira in organizira povezave med skupnimi službami fakultete in IC ter so-deluje v fakultetnih delovnih skupinah;
 • uresničuje sklepe in navodila, izdana na IC, Centru in fakulteti;
 • spremlja zakonodajo v zvezi z jezikovnimi zahtevami za tuje državljane;
 • spremlja univerzitetne in fakultetne akte;
 • opozarja na morebitne postopke in odločitve, ki bi bile v neskladju z zakonoda-jo, univerzitetnimi in fakultetnimi akti ter internimi navodili;
 • ureja spletno stran IC;
 • skupaj z vodjo programa pripravlja LDN in LFN za področje programa IC in iz-vaja naloge v skladu z obema, skrbi za racionalno porabo finančnih sredstev;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega;
 • sodeluje s predstojnikom in vodjo Centra pri razvoju Centra.

5. Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 6. 6. 2022.   

6. Pričetek dela: 15. 6. 2022  

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si.  

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 13 14

E-pošta: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si