Datum objave: 20.06.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana  

1.    Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI/A  UČITELJ/ICA za področje govor

 • Šifra delovnega mesta: D019001
 • Tarifni razred: IX

2.    Trajanje in začetek zaposlitve: Nedoločen čas s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 10. 2022 dalje.  

3.     Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) ustrezne smeri ali priznana pomembna umetniška dela na področju gledališka in radijska umetnost.
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent/izredni profesor/redni profesor) za področje govor. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

4.      Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
 • znanstveno-raziskovalno in umetniško delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5.   Datum objave: 20. 6. 2022  

6.   Rok za prijavo: 60 dni od objave, do 19. 8. 2022

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana, ali preko elektronske pošte na e-naslov: dekanat@agrft.uni-lj.si.      

7. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič

Telefonska številka: 01/ 251 04 12

E-mail: dekanat@agrft.uni-lj.si