Datum objave: 20.06.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   

Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) (m/ž) (šifra DM: J017104) v knjižnici Oddelka za romanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri;
 • aktivno znanje dveh tujih jezikov;
 • znanja za uporabo računalniških programov;
 • strokovni izpit*;
 • poznavanje predpisov področja;
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti;
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

* Bibliotekarski izpit (kandidat/-ka se lahko zaposli tudi brez opravljenega bibliotekarskega izpita, vendar ga mora opraviti najpozneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja).  

3. Poskusno delo: 3 mesece.


4. Opis delovnega mesta:

 • strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik);
 • pridobivanje, strokovna obdelava in hranjenje knjižničnega gradiva;
 • referalno delo za posamezna strokovna področja;
 • informacijako svetovalno delo;
 • uvajanje uporabnikov v knjižnico;
 • izposoja knjižničnega gradiva;
 • medbibliotečna izposoja;
 • vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik;
 • posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva;
 • spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike;
 • stalno strokovno izpopolnjevanje; 
 • druga dela po nalogu predpostavljenega delavca.

5. Zaželene dodatne kompetence:

 • aktivno znanje najmanj enega ter pasivno znanje najmanj enega romanskega jezika, s poudarkom na francoščini in italijanščini;
 • izkušnje z delom v izposoji tujejezičnega gradiva, s poudarkom na francoščini in italijanščini;
 • izkušnje s komunikacijo s tujejezičnimi uporabniki kjižnice (uporabniki, ki ne govorijo slovensko), zlasti z govorci romanskih jezikov;
 • dobro poznavanje raziskovalnega področja romanski jeziki in književnosti, s poudarkom na italijanistiki in francistiki;
 • zaželena je univerzitetna izobrazba ali magisterij (2. bolonjska stopnja) s področja romanskih jezikov in književnosti in opravljen študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva. Če kandidat/-ka nima ustrezne izobrazbe s področja bibliotekarstva, se lahko zaposli, vendar mora opraviti študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva najpozneje v roku 18 mesecev od sklenitve delovnega razmerja.

6. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 29. 6. 2022.   

7. Pričetek dela: 1. 9. 2022  

8. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si.  

9. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 13 14

E-pošta: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si