Datum objave: 24.06.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:  

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za kadrovske zadeve

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas 
 • Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali 
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

Priporočeno: pravna ali kadrovska smer

 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • zaželene izkušnje z delovno pravnega področja
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • osnovno poznavanje dela z računalnikom
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

2.Opis dela in nalog: 

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

3.Podrobnejši opis:

 • samostojno in v skladu s pravili stroke opravlja naloge na svojem delovnem področju,
 • svetuje in nudi strokovno pomoč kadrovskim delavcem članic pri reševanju kadrovske problematike in pri reševanju zahtevnejših primerov ter koordinira kadrovske postopke s članicami,
 • izvaja kadrovske postopke in funkcije
 • izdeluje statistična poročila in vodi kadrovske evidence
 • sodeluje pri pripravi oz. pripravlja gradiva za seje komisij, ki sodijo v delokrog službe 
 • nudi strokovno pomoč organom in delovnim telesom (organov) univerze,
 • sodeluje pri pripravi oz. pripravlja splošne in posamične akte univerze s področja delovnopravnih in organizacijskih kadrovskih zadev,
 • sodeluje in izvaja kadrovske postopke rektorata,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega

4.Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.  

5.Rok za prijavo:  24. 6. 2022 – 15. 7. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si