Datum objave: 30.06.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana 

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC – m/ž

 • Šifra DM: H017004
 • Tarifni razred: VII/2
 • Število delovnih mest: 1

Pogoji za opravljanje dela 

Zahtevana izobrazba:  

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) naravoslovne smeri

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta 

 • funkcionalna znanja in ostale zahteve: 
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Zaželeno  

 • usposobljenost za delo v celičnem laboratoriju, s tehnikami molekularne biologije in genetike (luciferazni testi, EMSA testi, celično editiranje, knock-out celični modeli, pretočna citometrija itd.), 
 • bioinformatika in delo z biomedicinskimi bazami podatkov, 
 • osnovne računalniške veščine, 
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • zaželene delovne izkušnje. 

Kratek opis dela in nalog:  

 • Znanstveno-raziskovalno in strokovno delo pri raziskavah na področju funkcijske genetike in epigenetike mišično-skeletnih bolezni (osteoporoza, sarkopenija); strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog in ostalimi raziskovalci, priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavah ter ekspertizah.

Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas do 31. 12. 2022, s polnim delovnim časom.  

Rok za prijavo:  do 15. 7. 2022  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.     

Kandidati posredujejo vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljani ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si.  

Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS.   

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.   

Kontaktna oseba na članici: Prof. dr. Janja Marc Telefonska številka: 4769-600 e-mail: janja.marc@ffa.uni-lj.si