Datum objave: 01.07.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 

Razpisano delovno mesto: Tehniški sodelavec VII/1

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J037003
 • Tarifni razred: VII/1
 • Raven izobrazbe: 6 (6/2)
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, predvidoma od 1. 9. 2022

Registrska številka objave na ZRSZ: ON17768  

Pogoji za opravljanje dela: 


Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): 

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) smeri poučevanje biologije – kemije, kemik, kemijski tehnolog, biokemik ali
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri poučevanje biologije – kemije, kemik, kemijski tehnolog, biokemik ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri poučevanje biologije – kemije, kemik, kemijski tehnolog, biokemik 

Ostali pogoji: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, znanje tujega jezika.  

Zaželene delovne izkušnje z delom v kemijskem laboratoriju.  

Poskusno delo: 3 mesece.  

Kratek opis dela in nalog: 

 • priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
 • sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
 • organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
 • nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
 • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
 • izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca
 • stalno nadziranje, da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za nedoločen čas, predvidoma od 1. 9. 2022.  

Datum objave: 1. 7. 2022  

Rok za prijavo: 5 dni (do 6. 7. 2022)  

Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na na e-naslov razpisiprijave@pef.uni-lj.si  

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Kontaktna oseba na članici:  Marina Cimprič Paradinović Telefonska številka: 01/58 92 354  E-naslov: kadrovska@pef.uni-lj.si