Datum objave: 04.07.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, H017004 v Laboratoriju za umetno inteligenco, za določen čas, s krajšim delovnim časom

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: H017004,
 • Plačna podskupina: H1,
 • Tarifni razred: VII/2, 
 • Šifra naziva: 0,
 • Vrsta zaposlitve: redno ali dopolnilno delo, krajši delovni čas (20 % oz. 8 ur/teden)
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, za delo na projektu od predvidoma 15. 7. 2022 do 30. 11. 2022
 • Poskusno delo: 3 mesece 
 • Predviden nastop dela: 15. 7. 2022

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri 
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj,
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis delovnega mesta: 

 • znanstveno raziskovalno delo,
 • statistična analiza in vizualizacija EPT in MRF podatkov, tako in-silico kot tudi in-vivo,
 • pomoč pri razvoju metod za detekcijo anomalij iz EPT/MRF posnetkov možganov in srca,
 • testiranje in evaluacija razvitih metod.

Datum objave: 4. 7. 2022

Rok za prijavo: 8. 7. 2022  

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »LUI_RAZ20«. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Ravnik Tel.: 01/4798-114

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si