Datum objave: 11.07.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 v Finančno-računovodski službi (M/Ž); Šifra DM J017100  

2. Pogoji za opravljanje dela:   

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

Druge zahteve:

 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • znanja za uporabo računalniških programov MS Office (Word, Excel);
 • poznavanje predpisov področja; 
 • zanesljivost, natančnost in organiziranost pri izvajanju nalog;
 • razvite komunikacijske veščine;
 • fleksibilnost in prilagodljivost za delo v hitro se spreminjajočem okolju.

3. Opis del in nalog:  

Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja 
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo, 
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • samostojno obračunava plače in honorarje ter druge prejemke;  
 • vodi evidence odtegljajev od plač, obdeluje in izračunava refundacije, izpolnjuje obrazce za kredite, osebni dohodek ter druge obrazce;
 • skrbi za pravilno in pravočasno oddajo zakonsko predpisanih obrazcev, povezanih z obračunom plač (npr. REK, ISPAP);
 • izvaja analize in pripravlja poročila na področju plač in prejemkov;
 • samostojno in strokovno vodi blagajno;
 • usklajuje analitične evidence z glavno knjigo;
 • tekoče spremlja in izvaja zakonodajo na širšem delovnem področju;
 • odgovarja za ažurni tok informacij in dokumentacije;
 • sodeluje z ostalimi strokovnimi službami;
 • skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela;
 • opravlja druge naloge po nalogu nadrejenega;

4. Rok za prijavo:  do 10. 8. 2022   

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in dokazili pošljite v eni skupni pdf. datoteki na e-poštni naslov: klemen.izda@fdv.uni-lj.si.

V zadevo e-pošte obvezno vpišite »Priimek_Ime_FRS«. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.          

5. Delovno razmerje: Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, v obsegu  40ur/teden, 3 mesece poskusnega dela.  

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:

Ime in priimek: Klemen Izda 

Telefonska številka:  01 5805 137

E-mail: klemen.izda@fdv.uni-lj.si

 7. Kontaktna oseba na članici za informacije v zvezi z delovnim mestom:

Ime in priimek: Bojana Štrukelj 

Telefonska številka:  01 5805 131

E-mail: bojana.strukelj@fdv.uni-lj.si