Datum objave: 18.07.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, H017004  

Pogoji za opravljanje dela: 

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
 • univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri; prednost imajo kandidati, ki so zaključili študij Družboslovne informatike 
 • aktivno znanje angleškega jezika

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

  Podrobnejši opis:

 • urejanje bibliografskih enot, ki se nanašajo na področje internetnih veščin starejših oseb in pomoč pri objavi izsledkov področnega pregleda študij o digitalnem opismenjevanju starejših
 • priprava vsebinskega poročila na osnovi anketnih podatkov, zbranih s pilotno raziskavo o posredni rabi interneta med starejšimi odraslimi v Sloveniji, ki je bila izvedena leta 2021
 • napredne statistične analize podatkov, zbranih z nacionalno reprezentativno anketno raziskavo o digitalni vključenosti starejših v Sloveniji 
 • sodelovanje pri pripravi vsebinskih analiz ter strokovnih in znanstvenih objav v domači in tuji znanstveni periodiki
 • izvajanje komunikacijskih in diseminacijskih aktivnosti, vezanih na predstavitev izsledkov projekta doma in v tujini ter sodelovanje pri izdelavi zaključnega poročila za financerja projekta
 • administrativno delo
 • zanesljiva udeležba na projektnih srečanjih

  Računalniški programi: 

 • napredno poznavanje orodij Excel, Word, 
 • visoka informacijska pismenost, 
 • napredno poznavanje enega od statističnih paketov (R, SPSS, LISREL)

  Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, 
 • napredno poznavanje in sposobnost samostojne izvedbe multivariatnih analiz
 • na anketnih podatkih iz družboslovnih raziskav,
 • izkušnje s področja raziskovanja družbenih vidikov digitalnih tehnologij s poudarkom na razumevanju uporabniške izkušnje; digitalnih neenakosti in dejavnikov sprejemanja novih tehnologij med starejšimi odraslimi,
 • samostojnost, natančnost, vestnost in profesionalen odnos do dela,
 • visoka stopnja pisne komunikacije in ustnega nastopanja

  Delovno razmerje:

 • določen čas od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2023
 • polni delovni čas – 40 ur/teden
 • poskusna doba 3 mesece

  Rok za prijavo: 18. 7. 2022 do vključno 21. 7. 2022.

 • Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi
 • Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

 »Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Mojca Polak Telefonska številka: 01/ 58 05 139 E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si