Datum objave: 26.07.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, v OE Inštitut za arhitekturo in prostor, za določen čas, s krajšim delovnim časom (8 ur/teden)

·         Število razpisanih delovnih mest: 1,

·         Šifra delovnega mesta: H017004,

·         Plačna podskupina: H1,

·         Tarifni razred: VII/2,

·         Šifra naziva: /

·         Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (8 ur/teden), možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo

·         Trajanje zaposlitve: določen čas, za čas trajanja projekta LINA - Learning, Interacting and Networking in Architecture, predvidoma od 01. 08. 2022 do 31. 05. 2025

·         Poskusno delo: 3 mesece

·         Predviden nastop dela: 01. 08. 2022

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

·         specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura ali druge ustrezne družboslovne smeri

·         visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura ali druge ustrezne družboslovne smeri

·         magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura ali druge ustrezne družboslovne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

·         inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

 

Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

 

Opis delovnega mesta:

Splošni opis:

·         znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah

·         strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

·         pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

·         sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju

·         pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

·         izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

Podrobnejši opis:

 

·         opravljanje nalog vodje mednarodne platforme

·         vodenje in moderiranje mednarodnih koordinacijskih sestankov (v tujem jeziku)

·         komunikacija in usklajevanje dela z Evropsko komisijo

·         razvoj in usklajevanje letnih programov platforme

·         usklajevanje in priprava mednarodnih pozivov in razpisov platforme

·         organizacija in vodenje letnih konferenc

·         priprava gradiv in besedil za objavo ter nadzor nad mednarodnimi pozivi

·         usklajevanje postopkov ocenjevanja predlogov prispelih na razpise platforme

·         usklajevanje in vodenje priprave vseh vsebin vmesnih in zaključnih vsebinskih poročil

·         spremljanje delovanja platforme in izvajanje pregledov na terenu

·         različne naloge s področja načrtovanja, analiz in koordinacije programa

·         načrtovanje in sodelovanje pri kadrovskih zadevah v povezavi s platformo

·         poročanje dekanu UL FA

 

Datum objave: 26. 07. 2022

Rok za prijavo: do vključno 29. 07. 2022

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti ali na elektronski naslov: , z obveznim pripisom: »LINA«