Datum objave: 27.07.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 ZADEVA: JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

 

 

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

 

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) – za mlade raziskovalce in sofinanciranje doktorskega študija

 

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017935
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali

-          magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

-          4 leta ustreznih delovnih izkušenj

-          aktivno znanje angleškega jezika

-          znanja za uporabo računalniških programov

-          poznavanje predpisov področja dela

-          komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

 

Opis dela in nalog:

-          organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju

-          nadzira in koordinira dela drugih delavcev

-          sodeluje in usklajuje naloge službe

-          izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze 

-          koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo

-          predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe

-          svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva

-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

 

 

Podrobnejši opis:

-          vodi, koordinira in organizira delo službe

-          strokovno nadzira in koordinira aktivnosti na področju mladih raziskovalcev (nudenje strokovne podpore in svetovanje članicam in kandidatom, ipd.),

-          samostojno oblikuje najzahtevnejša gradiva in predlaga sistemske rešitve

-          načrtuje in opravlja strokovna in organizacijska dela za Komisijo za izbor mentoric in mentorjev

-          ter spremljanje mladih raziskovalk in raziskovalcev

-          skrbi za pripravo razpisov za mlade raziskovalce in koordinira izvedbo prijavno izbirnega postopka za mlade raziskovalce

-          spremlja in izvaja vse aktivnosti, povezane s (so)financiranjem doktorskega študija

-          skrbi za usklajeno izvajanje pogodbenih obveznosti s pristojnim ministrstvom in ARRS (vodenje dokumentacije, poročanje, priprava analiz, poročil ipd.)

-          svetuje kandidatom in študentom na področju doktorskega študija

-          vodi evidence, pripravlja poročila in analize v skladu z zahtevami dela

-          spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja

-          pripravlja ustrezna poročila in predloge za organe univerze

-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

 

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 38. plačni razred (1.879,59 EUR bruto)

Rok za prijavo:  26. 7. 2022 – 3. 8. 2022

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: