Datum objave: 29.07.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

Asistent z doktoratom (šifra DM H019001) – m/ž

Delovno mesto razpisujemo za določen čas 4 mesecev (predvidoma od 1.09.2022 do 31.12.2022) s polnim delovnim časom (40 ur/ teden) in 3-mesečnim poskusnim delom. Obstaja možnost, da bo potreba po delu na projektu, za katerega razpisujemo to delovno mesto, obstajala tudi po 31.12.2022.

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

■ Zahtevana izobrazba s področja »Naravoslovje, matematika in statistika« ali s področja »Tehnika« ali s področja »Medicina«:

-          doktorat znanosti (prejšnji) oz.

-          doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja).

 

■ Veljavni habilitacijski naziv: asistent – raziskovalec ali asistent ustreznega  habilitacijskega področja. Kandidat/ka izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat/ka v času prijave nima veljavnega zahtevanega habilitacijskega naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev za izvolitev v naziv. V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi mora pridobiti zahtevani naziv najkasneje v roku 4 mesecev od datuma nastopa dela.

 

■  Znanje slovenščine: Pogoj za zasedbo delovnega mesta je znanje slovenščine na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor  tujec tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

 

■ Delovne izkušnje : 1 leto

 

■ Zaželene so izkušnje pri delu v laboratoriju in z raziskovalnim delom.

 

3. Kratek opis dela in nalog:

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (v okviru ARRS projekta »Optimizacija s trombociti in zunajceličnimi vezikli avtologne krvne plazme za zdravljenje pooperativnih ran v otorinolaringologiji« (šifra projekta: J3-3066),  

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.  Rok za prijavo: 21 dni (od 29.07.2022 do 19.08.2022)

 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

 

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom/ko, ki izpolnjuje navedene pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov . V prijavi obvezno navesti šifro projekta: J3-3066.

 

5. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Urška Tomažin Goričar

    Telefonska številka:01/ 300 -11- 66

    E-mail: urska.tomazin@zf.uni-lj.si