Datum objave: 03.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: TEHNIČNI DELAVEC V (I) v Laboratoriju za podatkovne tehnologije, za določen čas, s polnim delovnim časom 

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J035067,
 • Plačna podskupina: J3,
 • Tarifni razred: V, 
 • Šifra naziva: 0,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, za delo na projektu od predvidoma 1. 9. 2022 do 30. 10. 2024
 • Poskusno delo: 2 meseca
 • Predviden nastop dela: 1. 9. 2022

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri 
 • srednja splošna izobrazba ustrezne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • organizacijske sposobnosti in potrebna tehnična znanja
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj,
 • poskusno delo: 2 meseca.

Opis delovnega mesta: 

 • nabava, izdaja in kontrola pisarniškega materiala, sodelovanje pri nabavi osnovnih sredstev in opreme,
 • zbiranje in pripravljanje vzorcev za eksperimente, teste in analize po nalogu predpostavljenega,
 • nameščanje programskih paketov  na računalniško opremo ter pomoč uporabnikom,
 • zagotavljanje tehnične pomoči, povezane z raziskavami in izobraževalnim procesom,
 • priprava podrobnih ocenitev količin in stroškov materiala ter dela, potrebnega za izdelavo in postavitev opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.

Datum objave: 3. 8. 2022  

Rok za prijavo: 8. 8. 2022   Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »TS_LPT«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

Tel.: 01/4798-115

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si