Datum objave: 03.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT, ŠIFRA DM: D010001(M/Ž) za področje Matematika, v Enoti za dopolnilna znanja, Raziskovalna  skupina za matematiko        

  Registrska številka objave na ZRSZ: OP02451  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri 
 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri 
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri 
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za habilitacijsko področje Matematika. 
 • Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat  skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova  prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine študentov, uporaba računalniških orodij
 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat tujec in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi)
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika, usposobljenost za delo z računalnikom.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: od 03.08.2022 do 13.08.2022  

Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.  Kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti na e-naslov: anja.novak@fs.uni-lj.si    

5. Delovno razmerje:    Nedoločen čas in polni delovni čas (40 ur/teden), s 3 mesečno poskusno dobo. 

Predviden datum zaposlitve: 01.09.2022.  

6. Kontaktna oseba na članici:    

Ime in priimek: Anja Novak    

Telefonska številka: 01 4771 140    

E-mail: anja.novak@fs.uni-lj.si