Datum objave: 05.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT - V NAZIVU ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE SPECIALNA DIDAKTIKA PIHAL, šifra DM: D010001, M/Ž na Oddelku za pihala, trobila in tolkala.

  • število razpisnih mest: 1
  • šifra delovnega mesta: D010001
  • vrsta zaposlitve: krajši 20 % delovni čas
  • trajanje zaposlitve: nedoločen čas 
  • Poskusno delo: asistent, 7. stopnja izobrazbe – 3 mesece; asistent z magisterijem in asistent z doktoratom, oba 8. stopnja izobrazbe – 4 mesece

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) glasbene smeri

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) glasbene smeri

• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) glasbene smeri

• specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) glasbene smeri

• magisterij znanosti (prejšnji) glasbene smeri

• doktorat znanosti (prejšnji) glasbene smeri

• doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) glasbene smeri 

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje specialna didaktika instrumentov pihal   

3. Kratek opis dela in nalog 

• vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

• sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

• sodelovanje pri umetniškem, znanstveno-raziskovalnem delu,

• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in umetniško, znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

4. Rok za prijavo: 8 dni od objave, od 5. 8. 2022 do 13. 8. 2022.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave na ZRSZ OP08039, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: tajnik@ag.uni-lj.si   

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič, univ. dipl. prav.

Telefonska številka: 01 2427-306

E-mail: tajnik@ag.uni-lj.si