Datum objave: 05.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    Raziskovalec (šifra DM H017004) – m/ž  

Delovno mesto razpisujemo za določen čas 3,63 mesecev (predvidoma od 1.09.2022 do 20.12.2022) s polnim delovnim časom (40 ur/ teden) in 3-mesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba s področja »Naravoslovje, matematika in statistika« ali s področja »Tehnika« ali s področja »Medicina«:

  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 
  • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

Funkcionalna znanja in ostale zahteve za zasedbo delovnega mesta: Inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti in znanje slovenščine na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor  tujec pogoja znanja slovenščine ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.  

Zaradi potreb vpisa v evidenco raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi ARRS, je potrebno imeti ustrezen raziskovalni naziv. V kolikor ga izbrani/a kandidat/ka še ne bo imel, bo izveden postopek izvolitve v habilitacijski naziv asistent–raziskovalec ustreznega hab. področja oz. v razvojni naziv razvijalec. Naziv je potrebno pridobiti najkasneje do konca koledarskega leta 2022.  

Zaželene so izkušnje pri delu v laboratoriju in z raziskovalnim delom.  

3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (v okviru ARRS projekta »Optimizacija s trombociti in zunajceličnimi vezikli avtologne krvne plazme za zdravljenje pooperativnih ran v otorinolaringologiji« (šifra projekta: J3-3066)),  
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: 14 dni (od 5.08.2022 do 19.08.2022)  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom/ko, ki izpolnjuje navedene pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov urska.tomazin@zf.uni-lj.si. Kot dokazilo o izobrazbi je potrebo predložiti diplomsko listino skupaj s pripadajočo prilogo. 

V prijavi obvezno navesti šifro projekta: J3-3066.  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Urška Tomažin Goričar

Telefonska številka:01/ 300 -11- 66

E-mail: urska.tomazin@zf.uni-lj.si