Datum objave: 08.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica UL: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana   razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) v Finančno računovodski službi, dekanat

 • Šifra DM: J017102 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra naziva: 0
 • Naziv: samostojni strokovni delavec VII/2 (I)
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Plačni razred: 35
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas 
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Delovne izkušnje: 3 leta ustreznih delovnih izkušenj

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske ali družboslovne smeri 
 • aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov,
 • zaželeno poznavanje davčne zakonodaje in informacijskega sistema SAP.

Opis dela in nalog:

 • samostojno opravljanje nalog finančno-računovodskega področja,
 • samostojno in strokovno vodenje glavne, dnevnika glavne knjige in pomožnih knjig,
 • kontrola DDV knjig,
 • pregled in nadzor knjižb v glavni knjigi (kontroling),
 • izvajanje finančnih in računovodskih analiz,
 • informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
 • kontroliranje in spremljanje stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev na določenih stroškovnih nosilcih in stroškovnih mestih,
 • sodelovanje pri izdelavi investicijskih in finančnih planov,
 • sodelovanje pri izdelavi poročil (temeljnih računovodskih izkazov) za zunanje uporabnike informacij,
 • izstavitev zahtevkov drugim proračunskim uporabnikom in njihovo knjiženje,
 • določanje novih stroškovnih mest in nosilcev, ažuriranje aktivnih kombinacije stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev in virov,
 • izdelava poročil za notranje uporabnike informacij,
 • spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev,
 • dnevni pregled dokumentov na portalu e-Davki,
 • samostojna priprava navodil za notranje uporabnike, sodelovanje pri pripravi internih aktov,
 • tekoče spremlja in izvaja zakonodajo na svojem področja dela,
 • sodeluje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno-računovodskim področjem,
 • skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela,
 • v času odsotnosti sodelavcev FRS nadomešča njihovo delo, glede na potrebe organizacije dela,
 • v času odsotnosti vodje FRS nadomešča njeno delo, glede na potrebe organizacije dela,
 • izvajanje del po odredbi vodje FRS
 • izvajanje drugih del, ki so navedena v opisu del in nalog za delovno mesto
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 14 dni, od 8. 8. 2022 do vključno 22. 8. 2022.  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si.   

Kontaktna oseba na članici: Ana Kaplan Novak, telefonska številka: 01/320 3030, ana.kaplan.novak@bf.uni-lj.si.