Datum objave: 10.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    Asistent z doktoratom (šifra DM H019001) – m/ž Delovno mesto razpisujemo za določen čas 3 mesecev (predvidoma od 1.10.2022 do 31.12.2022) s polnim delovnim časom (40 ur/ teden) in 3-mesečnim poskusnim delom.   

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba s področja »Kemija«:

  • doktorat znanosti (prejšnji) oz.
  • doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja).

Veljavni habilitacijski naziv: asistent – raziskovalec ali asistent  habilitacijskega področja Fizikalna kemija. Kandidat/ka izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat/ka v času prijave nima veljavnega zahtevanega habilitacijskega naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev za izvolitev v naziv. V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi mora pridobiti zahtevani naziv najkasneje v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Znanje slovenščine: Pogoj za zasedbo delovnega mesta je znanje slovenščine na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor  tujec tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.   

Delovne izkušnje : 1 leto  

Zaželeno je poznavanje področja statične termodinamike in modeliranja ekstrakcije.  

3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (v okviru ARRS projekta »Študij kolektivnih efektov v ekstrakciji tekoče – tekoče« (akronim projekta: CEA),  
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: 3 dni (od 10.08.2022 do 16.08.2022)  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.   Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom/ko, ki izpolnjuje navedene pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov urska.tomazin@zf.uni-lj.si.

V prijavi obvezno navesti akronim projekta: CEA.  

5. Kontaktna oseba na članici:

 Ime in priimek: Urška Tomažin Goričar    

Telefonska številka:01/ 300 -11- 66    

E-mail: urska.tomazin@zf.uni-lj.si