Datum objave: 11.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:  RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM, H018003  

krajši delovni čas – 30 % oz. 12 ur/teden  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi) 
 • znanstveni magisterij 
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje s projektnim delom

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

3. Kratek opis dela in nalog:


Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

 • vodenje projekta
 • komuniciranje s partnerji in koordinacija
 • pisanje poročil, terensko zbiranje podatkov
 • znanstveno publiciranje

4. Rok za prijavo: 12. 8. 20222 do 19. 8. 2022  

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office  

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost  

7. Delovno razmerje:  določen čas s krajšim delovnim časom – 30 % oz. 12 ur/teden do 31. 8. 2023 Zaposlitev predvidoma v mesecu septembru 2022. »Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si