Datum objave: 17.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana 

razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) – za odnose z javnostmi, organizacijo in protokol

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017935
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas 
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • najmanj 4 leta ustreznih delovnih izkušenj na področju komuniciranja in odnosov z javnostmi 
 • sposobnost pisne in ustne komunikacije v slovenščini na visokem nivoju
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • kompetence: odgovornost, zanesljivost, natančnost, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti, iznajdljivost, samoiniciativnost, sposobnost obvladovanja stresnih situacij in nastopanja v javnosti

Opis dela in nalog: 

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju 
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev
 • sodeluje in usklajuje naloge službe 
 • izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze
 • koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo 
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe 
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • usklajuje delo na področju komuniciranja in odnosov z javnostmi
 • vodi in koordinira odnose z mediji
 • pripravlja povzetke dnevnih medijskih objav za vodstvo
 • soorganizira ter povezuje novinarske konference, promocijske in protokolarne dogodke
 • vodi in usklajuje izvedbo korporativnih publikacij Univerze v Ljubljani
 • vodi in usklajuje izvedbo promocijskih in protokolarnih daril Univerze v Ljubljani
 • ureja spletno stran in družbena omrežja Univerze v Ljubljani 
 • vodi in koordinira oblikovno izvedbo komunikacijskih sporočil na rektoratu
 • pripravlja javne razpise s svojega področja
 • pripravlja predloge s področja odnosov z javnostmi za doseganje  strateških ciljev univerze
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenih.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 38. plačni razred (1.879,59 EUR bruto)  

Rok za prijavo:  17. 8. 2022 – 25. 8. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si .