Datum objave: 19.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM (D010001) na Oddelku za gradbeništvo, Katedra za gradbeno informatiko (1 prosto mesto)

za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), smer gradbeništvo ali računalništvo in informatika
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje: Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo ali Računalništvo in informatika, ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po veljavnih Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani; v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja za uporabo računalniških orodij (MS Office, Git/Github, VS Code), poznavanje programskih jezikov Python in C  ter spletnih tehnologij (HTML, CSS, JavaStript)
 • poskusno delo 3 mesece
 • prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so zaključili študij gradbeništva.


3.    Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4.    Rok za prijavo: do 27. 8. 2022

Datum objave 19.8.2022, rok 8 dni; do 27.8.2022.
Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov: kadri@fgg.uni-lj.si
 
5.    Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja Progar
Telefonska številka: 47 68 510
E-mail:  mateja.progar@fgg.uni-lj.si