Datum objave: 22.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2- (II), v OE Tajništvo – Referat za študentske zadeve, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden)  

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017103,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Šifra naziva: /
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Predviden nastop dela: 01. 10. 2022

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri 
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov,  poznavanje predpisov delovnega področja, komunikativnost, samostojnost 

Delovne izkušnje: 3 leta ustreznih delovnih izkušenj  

Opis delovnega mesta: 

Splošni opis:  

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju,
 • izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • informacijsko svetovalno delo s študenti,
 • administrativno vodenje dodiplomskega, podiplomskega in specialističnega študija,
 • priprava in vodenje aktivnosti za preizkus nadarjenosti za študij arhitekture za vpis v I. letnik,
 • priprava in oblikovanje seznama predavanj in oblikovanje drugih gradiv za študente,
 • sodelovanje pri predstavitvah na internetu in računalniških mrežah s področja študijskih in študentskih zadev,
 • spremljanje vseh vrst javnih razpisov s področja študentskih zadev, strokovna priprava prijav nanje in spremljanje tovrstne problematike, 
 • spremljanje razpisov za tečaje in konference ter po potrebi sodelovanje pri pripravi le-teh,
 • izvajanje del po odredbi neposredno predpostavljenega vodje področja, prodekana za študijske zadeve, tajnika ali dekana,
 • spremljanje informacij in novosti s svojega delovnega področja,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 22. 08. 2022  

Rok za prijavo: do vključno 01. 09. 2022  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti ali na elektronski naslov: alenka.konsek@fa.uni-lj.si, z obveznim pripisom: »ŠTUDENTSKI REFERAT«