Datum objave: 22.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 

Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001), za izvajanje vaj pri predmetih: Optoelektronika, Optoelektronske komponente in sistemi, Signali in sistemi, Polprevodniška elektronika in Fotonika.  

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, od 01. 10.  2022 dalje in tri mesečnim poskusnim delom.  

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali
 • doktor znanosti (prejšnji) s področja elektrotehnike ali
 • doktor znanosti  (3. bolonjske stopnje) s področja elektrotehnike
 • Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj naveden naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili
 • aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti

  Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • poznavanje in obvladovanje simulacijskih orodij za elektronske, optoelektronske in fotonske elemente in vezja;
 • poznavanje in obvladovanje karakterizacijskih metod za elektronske, optoelektronske in fotonske elemente in vezja;
 • poznavanje in obvladovanje tehnoloških procesov v proizvodnji elektronskih, optoelektronskih in fotonskih elementov in vezij.

  Kratek opis dela in nalog s področja pedagoške dejavnosti:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme, 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 7 dni, od 22. 08. 2022 do 29. 08. 2022  

Kontaktna oseba na članici: Vera Wabra, tel. št.: 4768 427,  e-mail: vera.wabra@fe.uni-lj.si