Datum objave: 24.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana


Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC v Laboratoriju za kognitivno modeliranje, za določen čas, s polnim delovnim časom

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: H017004,
 • Plačna podskupina: H1,
 • Tarifni razred: VII/2, 
 • Šifra naziva: 0,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, za delo na projektu od predvidoma 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022
 • Poskusno delo: / 
 • Predviden nastop dela: 1. 9. 2022

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi smer: slovenist in literarni komparativist
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer: slovenist in literarni komparativist
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), smer: slovenist in literarni komparativist

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • poznavanje fonologije in fonetike slovenskega jezika za potrebe govornih tehnologij za slovenščino,
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

Opis delovnega mesta: 

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 24. 8. 2022  

Rok za prijavo: 3 dni  

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »RAZ_LKM«. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Ravnik

Tel.: 01/4798-114

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si