Datum objave: 24.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) v Tajništvu, šifra DM: J017102 - M/Ž, za določen čas (za čas trajanja projekta do 31. 12. 2024), s krajšim delovnim časom (20 ur/teden).  

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) 
 • znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • Poskusno delo: 3 mesece

2. Kratek opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

3. Podrobnejši opis dela in nalog:

 • oblikuje, vzdržuje in ohranja odnose s splošno, izobraževalno in raziskovalno javnostjo
 • skrbi za dobro podobo fakultete v javnosti
 • skrbi za prepoznavnost fakultete
 • obvešča javnost o dogodkih
 • pomaga pri organizaciji dogodkov
 • sodeluje pri vzdrževanju internetne strani fakultete
 • izdeluje strategijo prepoznavnosti
 • pripravlja informativna in promocijska besedila
 • izdeluje avdio, video in grafična gradiva
 • sodeluje in nudi podporo pri novinarskih vprašanjih in vprašanjih javnosti
 • vodjem projektov na fakulteti nudi pomoč pri promociji
 • ustvarja in ohranja prisotnost fakultete na socialnih omrežjih

4. Rok za prijavo: 3. 9. 2022  

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si ali po pošti na naslov Večna pot 113, 1000 Ljubljana.

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Urša Majerčič

Telefonska številka: +386 1 479 84 34

E-mail: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si