Datum objave: 25.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC (H019007) na Inštitutu za kineziologijo  

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom s predvidenim začetkom 1. 1. 2023.  

Reg. št. ZRSZ: OP68404

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba:  doktorat znanosti ustrezne smeri 
 • Veljavni habilitacijski naziv: znanstveni sodelavec za habilitacijsko področje Znanost o športu – kineziologija;

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca na UL. Če kandidat/ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova / njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

 • Funkcionalna znanja in  ostale zahteve:

3. Opis dela in nalog:   

Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo, 
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine), 
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami, 
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju, 
 • spremljanje odprtih razpisov, prijavljanje na razpise, obveščanje nadrejenih o tem ter sodelovanje / priprava vloge za prijavo na razpis, 
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje poročil in elaboratov o raziskavi, 
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih, 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:

 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • sodelovanje ali pripravljanje vsebinskega dela za kandidature na domačih ali mednarodnih razpisih,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s področja raziskovalnega programa po nalogu prodekana za znanstveno in raziskovalno dejavnost in predstojnika Inštituta za šport ter drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta,
 • sodelovanje pri izvajanju meritev za spremljanje pripravljenosti vrhunskih športnikov na Inštitutu za šport,
 • preučevanje longitudinalne uspešnosti spremljanja pripravljenosti vrhunskih športnikov,
 • priprava inovativnih predlogov za protokole meritev vrhunskih športnikov,
 • spremljanje meritev na področju na področju otrok in mladine vključenih v tekmovalne programe,
 • ostale naloge po navodilu pristojnega vodje.

4. Posebni pogoji za opravljanje dela: inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost, znanje slovenskega in angleškega jezika na nivoju B2, poznavanje delovanja nacionalnih panožnih športnih zvez, motiviranost za raziskovalno in strokovno delo. 

  »Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

5. Rok za prijavo:  60 dni (26.8.2022 – 25.10.2022)

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo po e-pošti na naslov: ks@fsp.uni-lj.si  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Zdešar

Telefonska številka: 01 520 77 33, e-mail: maja.zdesar@fsp.uni-lj.si