Datum objave: 26.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: Vzdrževalec računalniške opreme VII/1 (m/ž)  

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OP71680

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J037009,
 • Tarifni razred: VII/1,
 • Plačna podskupina: J3, 
 • Predviden začetek dela: predvidoma 01.10.2022 
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • Delovne izkušnje: 1 leto,
 • Poskusno delo: 3 mesece. 

Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) računalniške, naravoslovno tehnične ali druge ustrezne smeri,
 • poznavanje delovanja strojne in komunikacijske opreme, znanje angleškega jezika.

Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • koordiniranje, vzdrževanje računalniške in telekomunikacijske opreme
 • obveščanje servisne službe o nastalih napakah
 • priključujevanje računalniške opreme na mrežo
 • izvajanje preventivnega vzdrževanja po navodilih serviserjev
 • podajanje predlogov za nabavo potrošnega materiala in rezervnih delov
 • nudenje pomoči uporabnikom
 • izvanjanje opravlil in drugih nalog, po nalogu vodje Računalniškega centra, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

 • skrb za sistemsko administracijo Linux strežnikov
 • skrb za sisteme in strežnike
 • skrb za ustrezno obravnavo nezaželene pošte
 • pomoč pri delovanju različnih odjemalcev (telefoni, mobilne naprave, …) pošte
 • skrbi za sistemsko administracijo okolja Linux na študentskih računalnikih  
 • izvajanje opravil pri delu z uporabniki  (zaposlenim in študentom)
 • pomoč pri vzdrževanju in upravljanju strežnikov v okolju Windows 
 • pomoč pri vzdrževanju in upravljanju omrežja 
 • izvajanje podpore učnemu procesu (postavitev računalnikov za predavanja) 
 • koordiniranje izvajanja servisnih storitev sistemov, ki jih vzdržuje

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 29. plačni razred (1.320,58 EUR bruto)  

Datum objave: 26.08.2022  

Rok za prijavo: 10 dni, do 05.09.2022.  

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: prijava@fmf.uni-lj.si. K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Aleksandra Jordan

Telefonska številka: 01 4766-742

E-mail: prijava@fmf.uni-lj.si