Datum objave: 30.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana  

Prosto delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC - ASISTENT (D010001) M/Ž, za področje organizacije javnega sektorja  

Delovno mesto razpisujemo za določen čas dve leti, za polni delovni čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Poskusno delo traja 3 mesece.  

Čas nastopa dela: predvidoma 1. oktobra 2022, oz. ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje organizacije javnega sektorja, če kandidat naziva še nima.   

Pogoji za opravljanje dela:

  • zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat (tretja bolonjska stopnja), praviloma družboslovne smeri,
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani, in sicer asistent za področje »organizacija javnega sektorja« (ali drugo sorodno področje) oz. izpolnjevanje pogojev za izvolitev v ta naziv po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe) - v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva; Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani.
  • funkcionalna znanja in veščine: veselje do znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela na področju organizacije, organiziranja upravnega dela in ravnanja z ljudmi, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanje uporabe računalniških orodij, aktivno znanje angleščine (B2), zmožnost animiranja v klasičnem in v e-okolju, retorične sposobnosti. 

Kratek opis dela:  Asistent na fakulteti pripravlja in vodi teoretske, praktične in druge oblike vaj oz. usposabljanja študentov ter opravlja nadzor pri preverjanju znanja; sodeluje z učiteljem pri pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem delu in prenosu znanja na področju stroke. Asistent sodeluje tudi pri upravljanju fakultete (sodelovanje v komisijah, odborih, inštitutih fakultete …) ter opravlja še druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.  

Kandidati naj posredujejo vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi, dokazila o povprečni oceni, morebitno odločbo o izvolitvi v naziv UL in potrdilo o znanju tujega jezika ter druga dokazila o izpolnjevanju pogojev na elektronski naslov: ks@fu.uni-lj.si, do vključno 13. 9. 2022.  

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja D. Murgelj

Tel.: 01 5805 560; el. naslov: ks@fu.uni-lj.si