Datum objave: 31.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo

 • Naziv delovnega mesta: v vseh treh nazivih
 • asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • šifra delovnega mesta: D010001
 • Tarifni razred: VII/2 / VIII / IX
 • Plačna podskupina: D1
 • Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas 
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.10.2022
 • Poskusno delo: 3 mesece / 4 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:   

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja materialov ali metalurgije
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja materialov ali metalurgije
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja materialov ali metalurgije 
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) s področja materialov ali metalurgije
 • magisterij znanosti (prejšnji) s področja materialov ali metalurgije
 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja materialov ali metalurgije
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja materialov ali metalurgije

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje fizikalna metalurgija ali inženirski materiali ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik): smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, aktivno znanje angleškega jezika, uporaba računalniških orodij, usposobljenost za raziskovalno in razvojno delo na področju načrtovanja, sinteze, obdelave in preiskave  materialov, usposobljenost za delo s napravami za izvajanje porušnih in neporušnih preiskav, za spremljanje in merjenje korozije, strukturne in mikrostrukturne analize (SM, SEM, EDS, XRD), poznavanje osnov elektrotehnike, materialov in tehnologij v elektrotehniki in elektroniki.    

Delovne izkušnje:  2 leti ustreznih delovnih izkušenj  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni  do  5.9.2022  

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v eno vlogo) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov: ks@ntf.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na članici: Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39      

e-pošta:  helena.zalar@ntf.uni-lj.si